Ο νέος νικητής του Watchtower Xetum Tyndall αναγγέλθηκε

Συγχαρητήρια στο Brett R. από τη Νέα Νότια Ουαλία, Αυστραλία, ο οποίος κέρδισε το δελτίο Xetum Tyndall από τον Ιανουάριο του 2013 σε aBlogTwatch. Εισάγετε για μια ευκαιρία να κερδίσετε ένα ρολόι Casio ProTrek εδώ αυτό το μήνα σε aBlogTwatch.